PPT- og Logopedkontoret: *100% vikariat som logoped *100% stilling som psykolog / PP-rådgjevar (søknadsfrister 11. og 19.06.2023)

*Logoped / PP-rådgjevar – 2 100% faste stillingar *Pedagogisk-psykologisk rådgjevar / Psykolog / Pedagog – 100% fast (søknadsfrist 14.05.2023)