SKRIVE CV

CV-tips – hvordan skrive CV

En CV (Curriculum Vitae) betyr livsløp og er et sammendrag av studier og yrkeskarriere samt hva du har oppnådd så langt i ditt liv. En CV er det viktigste dokumentet du har når du skal søke på en ledig stilling og skal være kort, konsis og profesjonell. En CV for en som er relativt nyutdannet bør ikke være mer enn én A4-side, mens dersom du har en del arbeidserfaring kan utfolde deg til maks to sider. CV og søknad skal utfylle hverandre og CV-en skal alltid komme i tillegg til søknaden på den ledige stillingen.

Du kan velge mellom å lage en tematisk eller en kronologisk oppbygd CV. De fleste velger å lage en tematisk, som også er den mest oversiktlige. En CV pleier å ha omvent kronologi. Det vil si at du lister opp det ferskeste arbeidsforholdet først og deretter går trinnvis bakover i tid.

Det er også klare regler på hvordan en CV skal se ut utover at den bør være ryddig og oversiktlig. Avvik kan oppfattes som mangel på kunnskap eller manglende respekt for arbeidsgiver. Se eksempler på maler nederst.

En CV skal inneholde:

Personlige opplysninger

Navn, adresse, e-postadresse, telefon som du kan nås på, fødselsdato, sivilstand og eventuelle barn.

Arbeidserfaring og praksis

Start med å føre opp det siste arbeidsforholdet med stillingstittel, periode og arbeidsgiver. Beskriv gjerne arbeidsoppgaver og -områder i stikkordsform samt eventuelle resultater.

Utdanning

Start med å føre opp den siste utdannelsen. Dersom du er under utdanning, eller er nylig ferdig, er det naturlig at du fører opplysninger om utdanning før informasjon om arbeidserfaring. Det er vanlig å ta med alt du har studert fra og med videregående skole. Tidsrom, varighet, studie, lærested og eventuell grad skal være med.

Relevante kurs

Ta med relevante kurs for stillingen du søker. Tidsrom, varighet, fagretning og kursarrangør.

Tillitsverv

Beskriv kort i hvilken sammenheng du har hatt eventuelle tillitsverv. Tillitsverv viser at du er en engasjert person som liker å ta ansvar.

Språk og datakunnskaper

Hvilke språk du kan og på hvilket nivå du er skriftlig og muntlig

Beskriv i tillegg hvilken datakompetanse du har og hvilke programmer du behersker.

Referanser

Det er valgfritt om du lister opp referanser i CV-en din eller om du skriver at ”referanser kan oppgis ved behov”.  Tittel, arbeidsplass og telefonnummer skal være med på eventuelle referanser. Det bør være avklart med referansene på forhånd.

Valgfritt

Nøkkelkompetanse. Noen velger å beskrive nøkkelkompetanse dersom en har viktig kompetanse som passer spesielt godt til stillingen. Beskriv i stikkordsform det som er mest relevant av erfaring og personlige egenskaper.

Interesser. Kort beskrivelse av eventuelle fritidsinteresser som du mener kan gi et bilde av deg som person.

Bilde. Dette er fremdeles mer vanlig i utlandet enn i Norge.

 

 

 

Siste stillinger

Tilkallingsvikarer søkes til våre 2 barnevernsinstitusjoner i Rogaland (søknadsfrist snarest)

Haraldsplass Serio Ung

*Kommunedirektør *Faglig leder oppvekst (Søknadsfrist 12.08.2024)

Leka kommune

Miljøterapeuter til vår barnevernsinstitusjon i Rogaland (Søknadsfrist 18.08.2024)

Haraldsplass Serio Ung

Fagleder regnskap / økonomi, 100% fast stilling (Søknadsfrist 15.08.2024)

Engerdal kommune

Yrkesfokus AS, Nybøvegen 14, 5221 Nesttun

55 22 05 55

Offentligyrke.no