Regional utviklingsrettleiar, Engasjement i 100% stilling frå 1.8.2023 til 30.6.2026 (søknadsfrist 15.08.2023)

*Logoped / PP-rådgjevar – 2 100% faste stillingar *Pedagogisk-psykologisk rådgjevar / Psykolog / Pedagog – 100% fast (søknadsfrist 14.05.2023)