Regional utviklingsrettleiar, Engasjement i 100% stilling frå 1.8.2023 til 30.6.2026 (søknadsfrist 15.08.2023)