Barn og familie: *Psykolog/psykologspesialist *Fagleiar og miljøterapeut medlever/nattevakt i nytt butiltak (forskjellige søknadsfrister)