Logoped og spesialpedagog i 100% fast stilling

 

Hovedarbeidsoppgaver:

Logoped og spesialpedagog i barnehage 100% stilling. Det er ledig 100% fast stilling som logoped i Andøy PPT og spesialpedagog i barnehagene i Andøy kommune.

Andøy kommune har en PP-tjeneste som ønsker å være tett på og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6 og Barnehageloven §19:

• PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid
• PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid.

Denne stillingen er kombinert stilling som logoped i Andøy PPT og spesialpedagog i barnehage. Det vil medføre at du i deler av stillingen vil jobbe direkte med barn som har behov for spesialpedagogisk og/eller logopedisk oppfølging i barnehage, samt veilede annet fagpersonell og gi råd til foresatte.
Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy kommune.

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

• Utdanning som logoped.
• Spesialpedagogisk utdanning
• Relevant test- og utredningskompetanse.
• God kjennskap til barnehage / skole er en fordel
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode norskkunnskaper, minimum B2-nivå i skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet.

Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil.

Godkjent politattest må fremlegges før tiltredelse.

Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning.

Tiltredelse 01.08.20.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller [email protected], eller enhetsleder for barnehage, Merete Olsen, 76 11 50 52 eller [email protected] .

 

Søknaden sendes via kommunens elektroniske søknadssenter.

 

Søknadsfrist: 15.03.20

 

Om stillingen
Stillingstittel: Logoped
Sted: Andøy
Ansettelsesform: Fast
Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger: 1
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: 01.08.2020

 

Kontaktperson for stillingen

Sveinung Ellingsen, Skolefagligrådgiver
Telefon: 76 11 50 53
Epost: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Hjemmeside:
https://www.andoy.kommune.no
Facebook:
https://www.facebook.com/andoy.kommune/

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Del stillingen

Selskap

Andøy kommune

Kontaktinfo

  • Skolefaglig rådgiver
  • Tittel: Sveinung Ellingsen
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 76 11 50 53
  • Merete Olsen
  • Tittel: Enhetsleder for barnehage,
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 76 11 50 52

Lokasjon

  • Andenes

Søknadsfrist

Mars 15, 2020