Kan være et bilde av kyst, natur, strand og hav

 

Logoped 100% stilling

 

Arbeidsgiver: Andøy kommune PP-tjenesten

Sted: Storgata 68, 8480 Andenes

Stillingstittel: Logoped

Søknadsfrist: 01.09.2022

Ønsker du å være med å bidra til et inkluderende fellesskap for alle barn i barnehager og grunnskole?

Andøy kommune har en PP-tjeneste som skal være tett på og ha et nært samarbeid med kommunes grunnskoler og barnehager. Sammen ønsker vi å videreutvikle arbeidet med å inkludere og ivareta alle barn og unge. Forbedringsarbeidet ses i sammenheng med føringer i sentrale dokumenter som St.Meld 6 – Tett på og det pågående Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Målet er å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, og å sørge for spesialpedagogiske tiltak av høy kvalitet.

Det er ledig 100% fast stilling som logoped i Andøy PPT . I denne stillingen vil du jobbe direkte med barn som har behov for logopedisk oppfølging i barnehage og skole, samt veilede annet fagpersonell og gi råd til foresatte. I tillegg bidra aktivt i arbeidet for å øke kompetansen til ansatte i skoler og barnehager knyttet til språk og språkutvikling hos barn og unge. Barnehager og grunnskoler jobber aktivt med å forbedre sitt arbeid rundt barns språkutvikling og barns leseferdigheter.

Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester.

Arbeidsoppgaver

Logopedisk veiledning og rådgiving til foresatte, skoler og barnehager

Logopedisk oppfølging av barn i barnehagealder og i grunnskolen

Kartlegging, utredning og tiltak

Bidra i kommunes arbeid for å gjøre grunnskolene dysleksivennlige

Utforme og gjennomføre et kompetanseløft innen barns språkutvikling

Veilede ansatte i skolen i bruk av aktuelle digitale verktøy

Kvalifikasjoner

Hovedfag/mastergrad innenfor logopedi og/eller spesialpedagog med kompetanse på barns språkutvikling

Test/karteleggingskompetanse er ønskelig

Det er ønskelig med erfaring fra grunnskole

Kjennskap til aktuelle digitale hjelpemidler

Ønskelig med veilederkompetanse

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjonsevner i møte med barn og voksne

Kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet

Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevne

Motivasjon og faglig engasjert for å bidra i utviklingsarbeid.

Annen informasjon

Søkere må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjenesten har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil.

Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse i stillingen.

Søkere må være forberedt på å stille til intervju.

Vi tilbyr:

Varierte og spennende arbeidsoppgaver.

Samarbeid med barnehager og skoler med engasjerte og faglig dyktige ansatte.

Mulighet for faglig utvikling og videreutdanning innen fagfeltet.

Lønn etter avtaleverket. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning.

 

Tiltredelse snarest etter nærmere avtale

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte

Avdelingsleder for Andøy PPT: Marie Denice Jordbru, [email protected]

 

Se mer om kommunen her https://leviandoy.no

Se film fra Andøy kommune:

 

Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Andøy kommune PP-tjenesten
Adresse: Storgata 68, 8480 Andenes

 

Andøy ligger ytterst i havgapet i Vesterålen, lengst nord i Nordland fylke. Det bor i overkant av 4500 innbygger i kommunen. Vi har et spennende og aktivt næringsliv innenfor flere sektorer; et internasjonalt romfartssenter, en stor fiskerinæring, et bredt landbruk og et reiseliv i vekst. Her er rike muligheter for kulturaktiviteter og et unikt friluftsliv i spektakulær natur. Kommunen har flyplass med daglige avganger og flere ukentlige direkteruter til Oslo i sommermånedene. Andøy kommune har om lag 450 ansatte og et budsjett på 450 millioner kr. Kommunen står foran en rivende utvikling, med etablering av Europas første oppskytingsfasilitet for satellitter (Andøya Space Port), et unikt opplevelsessenter for hval (The Whale), landbasert havbruk (Andfjord Salmon) og etablering av ny fiskerihavn. Andøy kommune har blitt tildelt et fond på 250 millioner kroner som skal benyttes til å utvikle kommunen videre.

Del stillingen

Selskap

Andøy kommune

Kontaktinfo

  • Marie Denice Jordbru
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 993 88 107

Lokasjon

  • Andenes

Søknadsfrist

September 1, 2022