Sunnfjord kommune Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
PPT i Sunnfjord har ledige stillingar

Logopedar

 

Vil du vere med i logopedteamet til Sunnfjord kommune?

PPT i Sunnfjord kommune er ein spennande arbeidsplass som vil vere i utvikling og vekst framover. Kommunen satsar på tenesta, og bygger no opp eit utøvande logopedteam for aldersgruppa 0-16 år. Gjennom kompetanseløftet kartlegg kommunen no behovet for spesialpedagogisk kompetanse. PPT vil utvikle seg i tråd med dette.

PPT består i dag av to tett samarbeidande tenester, PPT og kompetanseteamet. PP-tenesta yter tenester for barn og unge i alderen 0-16 år. PPT er heimla i barnehagelova § 33, og i opplæringslova § 5-6. Kompetanseteamet er ei støtte- og rettleiingsteneste for barn med særlege behov.

PPT er lokalisert i rådhuset i Førde. Vi har eit positivt, støttande og kollegialt arbeidsmiljø. Eininga har ei god blanding av eldre og yngre tilsette med spesialiserte utdanningar.

Vi har ledig 200 % fast stilling som Logoped

Arbeidsoppgåver:

 • gi logopedtenester til barn og elevar frå 0-16 år
 • rettleiing til føresette og tilsette i barnehage og skule

Kvalifikasjonar:

 • utdanning som logoped
 • kjennskap til kartleggingsverktøy og tiltak
 • rettleiingskompetanse

Ved tilsetting vert det lagt vekt på:

 • at ein kan skape gode relasjonar til barn, føresette og fagpersonar
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til fleksibilitet
 • evne til å motivere og arbeide målretta, strukturert og effektivt
 • at ein må kunne arbeide i team, og samtidig vere sjølvstendig og målretta
 • at ein har god norsk språkføring, både munnleg og skriftleg

I PPT har vi:

 • eit godt, trygt og sosialt arbeidsmiljø
 • engasjerte kollegaer
 • opplæringsplan for nytilsette
 • samarbeid i team
 • deltaking på relevant kompetanseheving og personalsamlingar
 • lønn etter gjeldande tariffavtale, kompetansetillegg og ekstra tillegg for eininga
 • gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Søkar må ha førarkort klasse B då arbeidsområdet er heile Sunnfjord kommune.

Det må leggast fram politiattest før oppstart i stilling.

Velkomen som søkar!

 

Send søknad på stillingene her.

 

Fylke: Vestland

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 27.08.2022

 

Tiltreding: Snarast

Kontaktpersonar:

Rebekka Wilhelmsen Solheim

tlf: +47 57 82 93 00  mob: +47 996 10 589

 

Heimeside:
www.sunnfjord.kommune.no

 

Sunnfjord kommune Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

 

Del stillingen

Selskap

Sunnfjord kommune

Kontaktinfo

 • Rebekka Wilhelmsen Solheim
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 57 82 93 00 mob: +47 996 10 589

Lokasjon

 • Førde

Søknadsfrist

August 27, 2022