Ledige undervisings – stillingar ved Sogn- jord og hagebruksskule (Søknadsfrist 12.05.2024)

Knarvik vgs – *Faglærar i kjemiprosess- og laboratoriefag *Faglærar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 30.07.2023))