Storsteigen videregående skole – Undervisningsstilling innen landbruksfag vektlagt planteproduksjon for fjellandbruket (søknadsfrist 10.10.2023)

Knarvik vgs – *Faglærar i kjemiprosess- og laboratoriefag *Faglærar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 30.07.2023))

*Anleggsleder – lærer anlegg/infrastruktur *Faglærer i anlegg og infrastruktur *Faglærer i bygg *Faglærer i elektrofag – bygningsautomatisering *Faglærere i elkraft (Søknadsfrist 26.02.2023)