Kongsberg vgs: *Lærer, bygg- og anleggsfag *Lærere i norsk, engelsk, historie, religion og rettslære (søknadsfrist 05.08.2024)

Årstad vidaregående skule: *Undervisnings – stilling i matematikk *Vernepleier / ergoterapeut (forskjellige søknadsfrister)

*Spesial – undervisning og spes.ped. / sos.ped. koordinator *LOSA – veileder og voksenopplærings – koordinator (søknadsfrist 11.07.2024)