Knarvik vgs – *Faglærar i kjemiprosess- og laboratoriefag *Faglærar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 30.07.2023))

Avdelingsleiar – Stord vgs Stord vidaregåande skule (Søknadsfrist 10.08.2023)