Eining 5 Holsekerdalen bu og habilitering: Avdelingsleiar (Søknadsfrist 29.10.2023

Avdelingsleiar – Stord vgs Stord vidaregåande skule (Søknadsfrist 10.08.2023)

Avdelingsleiar i bustad Leirdalen og Askebærhaugen, Habiliteringstenesta (Søknadsfrist 17.07.2023)