Nordkapp vgs – *Studierektor Nettskolen Finnmark *100 % som faglærer i programområdet Fiske og fangst *Inntil tre (3) 100 % stillinger – Norsk (forskjellige søknadsfrister)

Slåtthaug vgs – Undervisningsstillingar elektro- og datateknologi og automatisering (Søknadsfrist 21.04.2024)

Faglærere ved Nordkapp videregående skole, Honningsvåg Heltid (søknadsfrist 04.03.2024)

Knarvik vgs – *Faglærar i kjemiprosess- og laboratoriefag *Faglærar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 30.07.2023))