Forskerstilling i prosjektetet «Avvergeplikt i møte med partnervold» (søknadsfrist 19.04.2022)