Leikanger ungdomsskule: Rektor (søknadsfrist 18.05) Leikanger barneskule: Undervisningsinspektør (søknadsfrist 17.05)