Ringshaug skole

Undervisningsinspektør

 

 

Fra 1.8.2024 er det ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør ved Ringshaug skole – Tønsbergs største barneskole med 553 elever. Du finner skolen ca. 6 km øst for Tønsberg sentrum, med kort avstand til sjøen og fine skogsområder.

Kompetanseløft for inkludering og spesialundervisning, Liv og Røre og SMART-oppvekst er blant skolens satsingsområder.

 

Hovedoppgaver

 

 • Ledelse og veiledning av personal og elever på 1. – 3. trinn
 • Koordinering av spesialundervisning, tilpasset opplæring og tidlig innsats
 • Samarbeid med foresatte, PPT, barnevern, helse og andre relevante aktører
 • Ansvar for overgang barnehage-skole
 • Pedagogisk utviklingsarbeid 
 • Timeplanarbeid og ressursutnyttelse
 • Bistå vikaransvarlig med håndtering av fravær/vikarer i samarbeid med resten av ledergruppa
 • Utvikle og følge opp skolens rutiner og systemer
 • Utvikle gode læringsmiljøer for elevene i tett samarbeid med lærere og barneveiledere
 • Noe undervisning kan forekomme
 • Arbeidsoppgaver ellers er fordelt mellom ledelsen. Det må også regnes med at hovedoppgavene kan endre seg med skolens behov.

 

Vi ønsker oss en undervisningsinspektør som

 • kvalifiserer for tilsetting i grunnskolen 1. – 7. trinn
 • har interesse for begynneropplæringen
 • har undervisningserfaring fra barnetrinnet
 • er trygg med det digitale og har erfaring med digital læring
 • holder seg faglig oppdatert og er interessert i skoleutvikling
 • har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har evner og lyst til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og medarbeidere
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • er robust og takler hektiske dager
 • har kompetanse/erfaring med spesialpedagogikk
 • har erfaring fra systematisk arbeid med læringsmiljø
 • har stor arbeidsglede og godt humør

Personlige egenskaper som evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet vektlegges.

 

Vi tilbyr

 • et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø 
 • et dynamisk og stort lederteam 
 • pedagogiske utfordringer og faglig trykk 
 • et godt og trygt elevmiljø 
 • mye godt humør og arbeidsglede 
 • lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov- og avtaleverk

 

Andre opplysninger

 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for den enkelte søker, er offentlig informasjon i henhold til Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir det i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.

 

 

Søk her

 

 

 • Referansenummer: 24/3452
 • Fylke: Vestfold
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 10.03.2024
 • Tiltredelse: 01.08.2024
 • Arbeidssted: Ringshaug skole

 

Kontaktpersoner:

 

Hjemmeside:

https://tonsberg.kommune.no

 

Adresse:

Halfdan Wilhelmsens Alle 1c 3110 TØNSBERG

 

Ringshaug skole

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 58 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 3800 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid.

Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Del stillingen

Selskap

Tønsberg kommune

Kontaktinfo

 • André Fürst Aune
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 33406711 mob: +47 91190335

Lokasjon

 • Tønsberg

Søknadsfrist

Mars 10, 2024