Faglærere ved Nordkapp videregående skole, Honningsvåg Heltid (søknadsfrist 04.03.2024)