Troms og Finnmark fylkeskommune Vadsø videregående skole

Troms og Finnmark fylkeskommune Vadsø videregående skole
Er du vår nye engasjerte elektrolærer som vil være med å forme fremtidens fagarbeidere?

Elektrolærer, 100% fast stilling.

 

Vi har ledig en stilling som lærer på elektrofag, innenfor fagområdet data og elektronikk.
Stillingen er i hovedsak knyttet til programfagene og den yrkesfaglige fordypningen på VG1 og VG2. Undervisningen for denne stillingen vil fortrinnsvis være på VG2 innenfor fagområdet data og elektronikk.

Elektro er en del av avdeling for yrkesfag og vi har 2 elektroklasser som rommer 30 elever.

Arbeidsoppgaver

• Undervise i programfag og yrkesfagligfordypning på elektro VG1 og VG2, i tråd med kompetansemål og skolens undervisningsstandarder.
• Følge opp den enkelte elevs faglige utvikling og ha tett oppfølging.
• Delta i lærerfagteam, og samarbeide om et godt og effektivt læringsmiljø.
• Faglig utviklingsarbeid med tanke på å tilpasse undervisning til relevant teknologi og fremtidens arbeidsmarked
• Samarbeide med det lokale næringslivet om praksisplasser og lærlingeplasser.

Andre oppgaver kan også tillegges stillingen.

Kvalifikasjonskrav

• Pedagogisk utdanning i henhold til gjeldene lov- og avtaleverk
• Høyskoleutdanning innen fagområdet elektronikk eller fagbrev i elektronikkfaget
• God kompetanse innenfor bruk av digitale verktøy
• Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter

Personlige egenskaper

• Er en ryddig og tydelig klasseleder, med energi til å skape det lille ekstra for elevene
• Evne til å bruke varierte-, praktiske-, digitale- og tilpassede lærings- og vurderingsmetoder
• Er utviklings- og samarbeidsorientert og har høye ambisjoner på vegne av elevene og skolen
• Er målrettet og fleksibel, og evner å bygge gode relasjoner til elevene, kolleger og næringsliv

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Søkere uten pedagogisk utdanning, kan ansettes i midlertidig stilling på vilkår. Kravet til fast stilling er at pedagogisk utdanning gjennomføres innen 3 år.

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og forsikringsordninger
Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

Søknaden skal inneholde:

Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 10.10.2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Har du behov for support til søkeprosessen kan du gå hit

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Fylke: Troms og Finnmark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Tiltredelse: snarest

Arbeidssted: Vadsø videregående skole

 

Kontaktpersoner:

Ann-Karin Dahl Næss

tlf: +47 91520152  mob: +47 91520152

 

Hjemmeside:
/vadso.vgs.no/
Adresse: Karl Rasmussens plass 3 9800 Vadsø

Troms og Finnmark fylkeskommune Vadsø videregående skole

Vadsø videregående skole har ca. 340 elevplasser fordelt på utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, elektro- og datateknologi, teknikk- og industrifag, studiespesialisering, idrettsfag Vg1 og kombinasjonsklasse. Skolen driver også fengselsundervisning og har egen Opus-avdeling. Skolen tilbyr, som eneste fylkeskommunale videregående skole i utdanning øst, Vg2 datateknologi og elektronikk og eSport som programfag for elever på studieforberedende program. Skolens satsingsområder er vurdering for læring, tilpasset opplæring og læringsmiljø.

Vadsø ligger i naturskjønne omgivelser på nordsiden av Varangerfjorden. Byen har et aktivt kultur- og idrettsliv. I tillegg ligger alt til rette for friluftsliv, jakt og fiske, med Varangerhalvøya nasjonalpark rett utenfor stuedøra.

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Troms og Finnmark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

  • Ann-Karin Dahl Næss
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 915 20 152 mob: +47 915 20 152

Lokasjon

  • Vadsø

Søknadsfrist

Oktober 10, 2021