Er du vår nye medarbeider?

Faglærere ved Nordkapp videregående skole

 

Det lyses ut følgende faste stillinger:

Faglærer Naturbruk (100%)

Faglærer Fiske og fangst (100%)

Faglærer i Maritim elektrikerfaget (100%)

Faglærer i Akvakultur, Veksling LOSA (100%)

Faglærer i Barne- og ungdomsarbeiderfaget (100%), andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i Veksling LOSA.

Faglærer i Helsearbeiderfaget (100%), andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen i Veksling LOSA.

Stillingene lyses ut under forutsetning om at tilbudene igangsettes.

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

 • Undervisning og klasseledelse i nevnte programområder
 • Andre oppgaver kan bli tillagt ut fra kvalifikasjoner og behov skolen måtte ha.

Kvalifikasjonkrav

 • Undervisningskompetanse på videregående nivå, minimum fagbrev innenfor ett av programområdene.
 • Kvalitetsorientert sett opp mot pedagogisk tilnærming og ressursforvaltning.
 • Grunnleggende datakunnskaper er et krav.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Må være strukturert og tydelig
 • Inneha gode relasjonskunnskaper og være inkluderende
 • Evne til god/tydelig klasseledelse
 • Høyt faglig engasjement
 • Må være løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider.
 • Dekning av flytteutgifter etter avtaleverket

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) 
 • Søknad skal sendes elektronisk via denne siden

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling vil du få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges

jf. opplæringslova sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 4. mars 2024

 

Arbeidsgiver Finnmark Fylkeskommune (FFK)

Kommune Nordkapp

Omfang Heltid (6 stillinger)

Varighet Fast

 

Spørsmål om stillingen

Jan- Magne Gaare, Avdelingsleder

948 90 219

[email protected]

 

Elisabeth Leiknes Hansen, Studierektor LOSA

960 43 434

[email protected]

 

Arbeidssted Nordkapp VGS, 9750 Honningsvåg

 

Om Finnmark fylkeskommune

Finnmark, Norges nordligste fylke er også det fylket som ligger lengst øst i landet. Det er et fylke med stort areal og en dramatisk natur med fjorder, fjell, tundra og en unik arktisk ørken. Finnmark er 48 000 kvadratkilometer stort og har 74 000 innbyggere. Vi har 11 flyplasser og Hurtigruta anløper 11 steder.

Regionen har en rik kulturhistorie, der samisk kultur har dype røtter. Mangfoldet i Finnmark gjenspeiles i språk, tradisjoner og kulinarisk variasjon, med samisk, norsk, kvensk og russisk påvirkning. Besøkende tiltrekkes av den imponerende naturen og det spennende kulturelle mangfoldet.

Finnmark er strategisk viktig for Norge i nordområdene, med gode muligheter for økt samarbeid og utvikling. Finnmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon. Vi har ansvar for videregående opplæring, samferdsel, tannhelse, kultur, og nærings- og samfunnsutvikling. Vi har virksomheter i alle 18 kommuner i Finnmark, og vi har rundt 1100 ansatte. Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø.

Nordkapp videregående skole
Nordkapp videregående skole og Maritime fagskole Nord avdeling Honningsvåg ligger sentralt i Honningsvåg – byen ved Nordkapp.

Nordkapp videregående skole har tilbud innen naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, restaurant- og matfag, konditorfaget, elektrofag, maritime fag samt studiespesialisering. Skolen har i tillegg ansvaret for distanseundervisning til 8 kystkommuner – Veksling LOSA. I tillegg har skolen ansvaret for Nettskolen Finnmark som er under stadig utvikling. Gjennom skolens kursavdeling arrangeres mange utadrettede kurs og utdanningstilbud for skolens elever, private og næringslivet. Skolen og skolemiljøet er tuftet på felles strategi for videregående opplæring i Finnmark (Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjertet rundt eleven og lærlingen), med verdigrunnlag der eleven er i sentrum. Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til skolens samfunnsoppdrag. Våre nye faglærere må derfor være glad i mennesker og bidra i utviklingsarbeidet av organisasjonen. Mer om skolen finner du på https://nordkapp.vgs.no

 

Del stillingen

Selskap

Troms og Finnmark fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Honningsvåg

Søknadsfrist

Mars 4, 2024