Kirkegårdsarbeider/kirketjener, Kragerø kirkelige fellesråd (søknadsfrist 30.04.2024)