Ledig stilling – fast 100% kirkegårdsarbeider/kirketjener

          

             

Kirkegårdsarbeider/kirketjener, 100% fast stilling

 

Stillingen er ledig fra 1.9.24

Stillingen er todelt;

 -80% som kirkegårdsarbeider med hovedarbeidssted på Kragerø kirkegård

 -20% som kirketjener på gudstjenester i Helle kirke ca. 2 søndager pr. måned, høytidsdager og enkelte andre sporadiske kvelder og lørdager etter avtale.

Arbeid i kirker og kirkegårder i hele kommunen må påregnes.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av kirkegård og kirke. Renhold av kirke og kapell inngår i stillingen.
 • Praktisk tilrettelegging og oppfølging av begravelser og urnenedsettelser.
 • Service og vedlikehold av maskiner og bygninger.
 • Medvirke til at lov, forskrift og kirkegårdsvedtekter blir fulgt.
 • HMS-ansvarlig på lokal arbeidsplass og medvirke til at lov, forskrift og kirkegårdsvedtekter blir fulgt.
 • Være kirketjener ved gudstjenester, begravelser, vielser og andre arrangementer.

 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis fagutdanning innen grønt fag eller relevant håndverksfag.
 • Ønskelig med sertifikat på traktor og gravmaskin.
 • Allsidig faglig bakgrunn og praktisk erfaring, gjerne fra kirkegårds-/kirketjenerarbeid
 • Være fortrolig med bruk av PC som arbeidsverktøy.
 • Søkere må beherske det norske språket godt, både muntlig og skriftlig.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke og identifisere seg med kirkens verdigrunnlag.

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, initiativrik, samarbeidsvillig, fleksibel, nøyaktig, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Andre opplysninger:

 • Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser og pensjonsordning i KLP.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. trossamfunnslovens       § 20.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat på personbil og disponere egen bil mot utbetaling av kilometergodtgjørelse for kjøring i jobben.
 • Den som tilsettes må være villig til å ta sertifikat på traktor og gravmaskin, dersom vedkommende ikke har dette fra før.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til

kirkeverge Anne-Mette A. Bamle, tlf: 90 74 28 26 / 91 81 01 48 eller

konsulent Bertha G. Hiis, tlf: 90 72 67 24 / 40 47 73 36.

Søknad med CV og referanser sendes til Kragerø kirkelige fellesråd, Postboks 128, 3791 Kragerø

eller elektronisk til [email protected]

Søknadsfrist 30.4.24

Del stillingen

Selskap

Kragerø kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Anne-Mette A. Bamle
 • Tittel: kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90 74 28 26 / 91 81 01 48
 • Bertha G. Hiis
 • Tittel: konsulent
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90 72 67 24 / 40 47 73 36

Lokasjon

 • Kragerø

Søknadsfrist

April 30, 2024