Kirkegårdsarbeider 100% stilling

 

 

 • Saltdal Kirkelige Fellesråd
 • Ringvegen 2, 8250 Rognan

 

Saltdal kommune har 4.700 innbyggere og ligger 85 km sørøst for Bodø. Godt oppvekstmiljø og gode frilufts- og kulturtilbud både sommer og vinter. Kommunen har godt utbygde offentlige tjenester og et spennende næringsliv i hele regionen. Saltdal har to kirker og to sokn med felles menighetsråd. Fellesrådet har ansvar for tre kirkegårder inkludert et krigsgravplassanlegg.

Vi har fine kontorlokaler på Rognan og åtte ansatte, inkludert to prester.

Vev-Al-Plast har et samarbeidsengasjement med oss som innebærer at de bla. står for mye av det forefallende kirkegårdsarbeidet i sommerhalvåret.

 

Kirkegårdsarbeider 100% stilling

Vi har ledig stilling som kirkegårdsarbeider i Saltdal kirkelige fellesråd og søker en allsidig person som liker å samarbeide, samtidig som hen er selvstendig og tar initiativ.

Kirkegårdsarbeideren jobber ute på gravplassene våre. Hen administrerer også deler av kirkegårdsdriften og har ansvar for daglig koordinering av samarbeidet med Vev-Al-Plast. Ved behov avlaster hen kirketjeneren vår i forbindelse med gjennomføringen av kirkelige handlinger og ulike arrangementer i kirkene våre.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ansvar for kirkegårdsanleggene
 • Forvaltning av gravregister
 • Koordinering av samarbeidet med Vev-Al-Plast
 • Stell, gressklipping, vedlikehold og annet utearbeid på gravplasser og uteanlegg
 • Utstikking og bearbeiding av grav i forbindelse med begravelser
 • Gjennomføre urnenedsettelser
 • Brøyting og strøing av arealer tilknyttet virksomheten
 • Enkelt vedlikehold av bygninger tilknyttet virksomheten
 • Daglig vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Tjenestegjøre ved kirkelige handlinger på hverdager og ved behov i helger/høytider
 • Møte mennesker i forskjellige livssituasjoner

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen på sikt. Stillingen medfører noe helgearbeid.

 

Kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse eller annen relevant utdanning
 • Sertifikat klasse B og BE
 • Maskinførerbevis
 • Du må disponere egen bil (Vi har også driftsbil tilgjengelig)
 • Ettersom arbeidet medfører en god del fysisk arbeid, må du være ved god helse
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og samarbeidsvilje
 • Evne til å arbeide både selvstendig og effektivt, men også i team
 • Fleksibel
 • Møte mennesker i forskjellige livssituasjoner
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Alminnelig gode datakunnskaper

 

Vi tilbyr

 • Lønns- og avtalevilkår etter gjeldende avtaleverk i KAs tariffområde
 • Pensjonsordning i KLP
 • Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • En interessant og utfordrende stilling
 • En maskinpark som gjør arbeidshverdagen lettere

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kirkegårdsarbeideren tilsettes av fellesrådet.

Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser som gjelder fellesrådets ansatte og er administrativt underlagt kirkeverge/daglig leder.

Tiltredelse snarest mulig, eller etter avtale.

Tilsettelse skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer og med 6 måneders prøvetid. Ved ansettelse vil det bli krevd politiattest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For nærmere informasjon, kontakt oss på [email protected]

Søknad med CV sendes til [email protected]

Vitnemål og attestere skal ikke sendes inn sammen med søknaden, men tas med på intervju.

Søknadsfrist: 15.12.2023

 

Om arbeidsgiveren

Saltdal kommune har 4.700 innbyggere og ligger 85 km sørøst for Bodø. Godt oppvekstmiljø og gode frilufts- og kulturtilbud både sommer og vinter. Kommunen har godt utbygde offentlige tjenester og et spennende næringsliv i hele regionen. Saltdal har to kirker og to sokn med felles menighetsråd. Fellesrådet har ansvar for tre kirkegårder inkludert et krigsgravplassanlegg.

Vi har fine kontorlokaler på Rognan og åtte ansatte, inkludert to prester.

Vev-Al-Plast har et samarbeidsengasjement med oss som innebærer at de bla. står for mye av det forefallende kirkegårdsarbeidet i sommerhalvåret.

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Kirkegårdsarbeider
 • Antall stillinger: 1
 • Oppstart: Etter avtale
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig
 • Arbeidsdager: Ukedager
 • Arbeidstid: Dagtid
 • Arbeidsspråk: Norsk

 

Søk på jobben

 

Kontaktperson for stillingen

Johan Hals Jørgensen
Fungerende kirkeverge
[email protected]

Del stillingen

Selskap

Saltdal kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Rognan

Søknadsfrist

Desember 15, 2023