*Kyrkjelydspedagog/ kyrkjelydsmedarbeidar: Fast 60 % stilling frå 1.1.2023 *Organist/kyrkjemusikar Fast 50 % stilling frå snarast (søknadsfrist 16.10.2022)

Kinn kyrkjelege fellesråd: *Organist / kyrkjemusikar *Kyrkjelydspedagog *Sekretær / kontormedarbeidar (søknadsfrist 29.04.2022)