Trusopplæringa i Stord og Nysæter.

Fast stilling som kyrkjelydspedagog, 100 % frå 01.08.2024 eller etter avtale.

 

Arbeidsområde

 • Oppgåver innan trusopplæring og kyrkjeleg undervisning med særleg fokus på aldersgruppa 0-18 år.
 • Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring vil bli vurdert ut frå kvalifikasjonar m.m

 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning som kyrkjelydspedagog eller kateket.
 • Søkjarar med utdanning innan kristendom, teologi og pedagogikk vil også bli vurdert.
 • Erfaring med kyrkjeleg arbeid for barn og unge.
 • Erfaring med å bruka IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet.
 • Den som vert tilsett, skal leggja fram tilfredsstillande politiattest jfr. Kyrkjelova § 29.
 • Du må vera medlem i Den norske kyrkja.
 • Personlege eigenskapar vil verta vektlagde.

 

Personlege eigenskapar

 • Hjarte for barn og unge.
 • God formidlingsevne.
 • God evne til å planlegga og drifta ulike aktivitetar og tiltak.
 • God relasjonsbyggjar.
 • Kreativ og nyskapande.
 • God evne til å arbeida sjølvstendig og under leiing/rettleiing i team.
 • Evne og vilje til samarbeid.

 

Me kan tilby

 • Utfordrande og meiningsfylte arbeidsoppgåver i eit godt, tverrfagleg stabsfellesskap med kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Løn etter gjeldande KA-tariff.
 • Pensjonsordning i KLP

 

Anna

 • Tilsetjing skjer med Stord kyrkjelege fellesråd som arbeidsgjevar og med sokna Stord og Nysæter som arbeidsområde.
 • Kontorstad: Stord kyrkjekontor i Leirvik sentrum.
 • Du må trivast med ein del kveld -og helgejobbing. Avspasering etter avtale.

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å venda seg til kyrkjelydspedagog Ingvild Baugstø Almås tlf. 997 85 312, eller kyrkjeverje/dagleg leiar, Liv Kari Bru 473 50 754, eller via e-post til: [email protected]

 

Om arbeidsgiveren

Stord kommune ligg sentralt i Sunnhordland, og har om lag 19.000 innbyggjarar. Fellesrådsområdet femner om Stord og Nysæter sokn, med 2 kyrkjer og Huglo bedehuskapell. Dei komande åra står kyrkja føre spanande endringar og nye utfordringar. Fellesrådet er arbeidsgjevar for 14 tilsette; diakon, diakonimedarbeidar, kantor, kyrkjemusikar, kyrkjelydspedagog, gravplasssarbeidarar, kyrkjetenarar og administrativt personale, til saman om lag 12 årsverk. I tillegg er det 2 sokneprestar og 1 ungdomsprest.

Administrasjonsmålet er nynorsk.

 

Om stillingen

Stillingstittel: Kyrkjelydspedagog – kateket
Antall stillinger: 1
Oppstart: Etter avtale
Hjemmekontor: Hybrid (noe hjemme, noe på arbeidsplassen)
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Offentlig
Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag
Arbeidstid: Dagtid, Kveld
Arbeidstidsordning: Skift
Arbeidsspråk: Norsk

 

Søk på jobben

Søknadsfrist: 3. mai 2024

Send søknad til: [email protected]

 

Kontaktperson for stillingen

Del stillingen

Selskap

Stord kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

 • Ingvild Baugstø Almås
 • Tittel: Kyrkjelydspedagog, einingsleiar
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 997 85 312
 • Liv Kari Bru
 • Tittel: Kyrkjeverje/dagleg leiar
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 473 50 754

Lokasjon

 • Stord

Søknadsfrist

Mai 3, 2024