Helse og omsorg: *Sjukepleiarar *Fastlege *Ergoterapeut *Helgestilling *Ringevikar (forskjellige søknadsfrister)

Heimetenesta: Sjukepleiar i fast 100% stilling (søknadsfrist 05.11.2023) Masfjorden sjukeheim: Sjukepleiar i fast 100% stilling (søknadsfrist 05.11.2023)