Surnadal kommune Sentraladministrasjonen

Klikk på aktuell stilling under for meir informasjon:

 
Surnadal sjukeheim
 
Søknadsfrist 31.01.2024
 
 
Surnadal sjukeheim
 
Søknadsfrist 31.01.2024
 
 
 
 
Heimetenesta
Søknadsfrist 22.12.2023
 
 
Heimetenesta
Søknadsfrist 22.12.2023
 
 
Bu- og aktivitetstenesta
Søknadsfrist 17.12.2023
 
 
Bu- og aktivitetstenesta
Søknadsfrist 17.12.2023
 
 
Bu- og aktivitetstenesta
Søknadsfrist 17.12.2023
 
 
Bu- og aktivitetstenesta
Søknadsfrist 31.12.2023

 

Surnadal kommune Helse og omsorg

Surnadal kommune ligg på Nordmøre ved foten av Trollheimen og har ca 6000 innbyggjarar. Vi har eit variert næringsliv og barnehage- og skuletilbodet er godt utbygd. Kommunen har eit svært allsidig kultur- og organisasjonsliv. Naturen er flott og variert, med lett tilgang til skog og mark, fjell, fjordar og elver.

Surnadal kommune er ein stor arbeidsplass med eit mangfald av oppgåver og tenester som blir utført av dyktige medarbeidarar. Vi tilbyr varierte og spanande arbeidsoppgåver,trivelege kollegaer og gode pensjonsordningar. Vi har omlag 670 medarbeidarar fordelt på omlag 540 årsverk. Desse er fordelt på mange ulike arbeidsstader, og med forskjellige yrke og kompetanse. Saman har vi eit felles ansvar for å arbeide til beste for innbyggarane våre.

Vi ønskjer tilsette som kan vere gode bidragsytarar i utviklinga av dei kommunale tenestene.

 

Del stillingen

Selskap

Surnadal kommune

Kontaktinfo

  • Klikk på aktuell utlysing for mer informasjon
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Surnadal

Søknadsfrist

Januar 15, 2024