Klikk på aktuell lenke under for fullstendig utlysing.

 

Sjukepleiar – heimetenesta

Heimetenesta i Masfjorden kommune søker etter sjukepleiar i fast 100% stilling
frå 01.04.2024Heimetenesta har hovudbase på Hosteland, men …

Hosteland Heltid 04.02.2024

 

Ergoterapeut

Masfjorden kommune søker ergoterapeut til eit vikariat på 6 månader, med
mogleigheit for forlenging. Oppstart snarast. Ergoterapitenesta er …

Masfjordnes Heltid 18.02.2024

 

Fastlege

Masfjorden kommune har ledig stilling som fastlege med fastløn frå 01.01.2024.
Me søkjer primært etter spesialist i allmennmedisin, men …

Hosteland Heltid 25.02.2024

 

Jordmor 20% stilling

Masfjorden og Gulen kommune har felles jordmorteneste, og har ledig 20%
fast stilling frå 29.05.2023.Jordmor er tilsett i …

Masfjordnes Deltid

Søknadsfrist 03.03.2024

 

Helgestilling Masfjorden bu- og aktivitetssenter

Kan du tenkje deg å arbeide i vårt bu- og aktivitetssenter på Hosteland?
Her har me godt tilrettelagte bueiningar, eigen aktivitetsavdeling …

Hosteland Deltid Løpende

 

Ringevikar Masfjorden sjukeheim

Her kan du søkja om å vere ringevikar ved Masfjorden sjukeheim. Masfjorden
sjukeheim ligg på Hosteland i Masfjorden, og har 32 …

Hosteland Deltid Løpende

 

Helgestilling Masfjorden sjukeheim

Masfjorden sjukeheim ligg på Hosteland i Masfjorden, og har 32 sengeplassar.
Me har ledige helgestillingar med arbeid kvar 2. eller 3.helg. …

Hosteland Deltid Løpende

 

Kommunen ligg midt i Vestland fylke og grensar til kommunane Gulen og Høyanger i nord og kommunane Modalen og Alver i sør. Masfjorden kommune er eit eldorado for friluftsinteresserte, med øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode fiske- og jaktvilkår. Kulturlivet er allsidig med svært aktive lag og organisasjonar.

 

Del stillingen

Selskap

Masfjorden kommune

Kontaktinfo

  • Klikk på lenkene under for fullstendig utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Hosteland

Søknadsfrist

Februar 4, 2024