Integreringstjenesten: Enhetsleder, bo- og miljøassistent og tilkallingsvikar ved voksenopplæringen (søknadsfrist 13.08.2023)

*Undervisningsstilling teknologi- og industrifag – fast *Undervisningsstilling helsefag på vaksenopplæring Fast *Undervisningsstilling språk Vikar *Undervisningsstilling i idrettsfag/kroppsøving – vikariat *Undervisningsstilling realfag – vikariat (Søknadsfrist 30.07.2023)