Integreringstjenesten: Enhetsleder, bo- og miljøassistent og tilkallingsvikar ved voksenopplæringen (søknadsfrist 13.08.2023)

*Enhetsleder tjenestekontor i helse og omsorg,100% fast stilling *Helsefagarbeidere, vernepleier og vernepleier / sykepleier (forskjellige søknadsfrister)

Helsefagarbeider (Søknadsfrist: 13.02.2022) Sykepleier (Søknadsfrist: 13.02.2022) Enhetsleder Hjemmebasert omsorg (Søknadsfrist: 06.02.2022) Sommerjobb Helse og omsorg (Søknadsfrist: 06.02.2022)