Masfjorden sjukeheim: Fagleg leiar og sjukepleiar 100% fast (forskjellige søknadsfristar) Masfjorden sjukeheim: Sjukepleiar i fast 100% stilling (søknadsfrist 05.11.2023)

Barn og familie: *Psykolog/psykologspesialist *Fagleiar og miljøterapeut medlever/nattevakt i nytt butiltak (forskjellige søknadsfrister)

Lærastillingar og pedagogisk leiar barnehage (forskjellige søknadsfrister)