Oppvekst og kultur: Ass. rektor, miljøarbeider skole, kulturarbeider ungdom, danselærer og lydtekniker (forskjellige søknadsfrister)