Akershus tre 2

Buskerud videregående skole, Buskerud fylkeskommune

Assisterende rektor – Buskerud videregående skole

 

Er du en tydelig og utviklingsorientert leder med god systemforståelse og gode relasjonsferdigheter? Da er du kanskje vår nye assisterende rektor.

Som assisterende rektor er du rektors stedfortreder og nærmeste sparringspartner, og inngår i skolens ledergruppe. Du vil ha et hovedansvar i å utvikle skolen helhetlig på tvers av avdelinger og vil, i samarbeid med rektor og øvrig ledergruppe, medvirke til å bevare og videreutvikle et godt læringsmiljø for skolens elever, initiere og følge opp skolens utviklingsarbeid og videreutvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap. Vi søker deg som ønsker å bruke din kompetanse og erfaring til å utvikle skolen i møte med ny opplæringslov og fullføringsreform og med elevenes skole- og læringsmiljø i fokus. Du har en åpen og samarbeidende lederstil, og er en synlig og tilstedeværende leder for og blant elever og ansatte. Du er engasjert i ledelse og ønsker å oppnå gode resultater for skolen.

Buskerud videregående skole skal være en god skole for alle. Vi arbeider for at alle våre elever blir best mulig studie- eller arbeidsforberedt og har som mål å ruste våre elever best mulig for de omgivelsene de vil møte etter endt skolegang. Hos oss jobber alle skolens ansatte sammen for å skape det gode, helsefremmende og inkluderende læringsmiljøet på måter som fremmer samarbeid og trivsel for alle. Alle ansatte bidrar til elevenes helhetlige læring og utvikling, knyttet til det som er elevenes sluttmål.

Buskerud videregående skole ligger i Åmot i Modum kommune og er en skole med ca. 150 ansatte og ca. 680 elever. Skolen har følgende utdanningsprogram; bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, restaurant- og matfag, naturbruk, salg, service og reiseliv, teknologi- og industrielle fag, studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr agronomutdanning for voksne, og har en egen avdeling med alternativ opplæring (AO).

Skolen har en viktig posisjon i lokalmiljøet og har mange samarbeidsprosjekter med lokalt næringsliv og lokale aktører som bidrar til god og relevant opplæring for elevene. Skolens gårdsdrift og internat bidrar til et godt og spennende skolemiljø.

Stillingen er ledig fra 01.08.24, med mulighet for oppstart 01.06.24.

For mer informasjon om skolen, kan du se på skolens nettside.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 03.04.2024
Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune
Sted: Åmot
Stillingstittel: Assisterende rektor – Buskerud videregående skole
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent:  100
Webcruiter-ID: 4774100629

Arbeidsoppgaver

 • rektors stedfortreder
 • strategisk planlegging, gjennomføring og oppfølging
 • utvikle skolens profesjonelle læringsfellesskap sammen med resten av ledergruppa
 • personalledelse
 • avdelingsansvar
 • leder for skolens elevtjeneste
 • ansvarlig for elevrådet og skolemiljøutvalget
 • eventuelle andre arbeidsoppgaver ut fra den ansattes kvalifikasjoner og skolens behov

Kvalifikasjoner

 • pedagogisk kompetanse
 • relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole
 • relevant lederutdanning er ønskelig
 • ledererfaring og undervisningserfaring fra videregående skole er ønskelig
 • erfaring med å videreutvikle skolens praksis gjennom det profesjonsfaglige fellesskapet
 • god systemforståelse, organisasjonsforståelse og økonomiforståelse
 • god forståelse for lov- og avtaleverk
 • god digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Personlige egenskaper

Du

 • er tydelig som leder
 • har evne til å sette klart definerte mål, og arbeide strategisk for å nå disse
 • evner å se løsninger, har god arbeidskapasitet og er ansvarsbevisst
 • har gode relasjonelle ferdigheter og et positivt menneskesyn
 • har evne til å skape tillit og engasjement
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er nytenkende og en uredd pådriver
 • har godt humør

Vi tilbyr

 • en spennende stilling med varierte utfordringer og givende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en engasjert ledergruppe som står sammen om skolens utvikling
 • en skole med høye ambisjoner på elevenes vegne
 • godt fagmiljøer med mulighet til videreutvikling av egen kompetanse
 • engasjerte elever og ansatte som trives og verdsetter skolen sin
 • lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene avtaleverk
 • gode pensjonsvilkår

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Jellumveien 1, 3340 Åmot, Norge

Kontaktinformasjon

Ylva Blomberg, rektor
Telefon:976 07 426

Buskerud fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Buskerud fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Buskerud fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Buskerud fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Del stillingen

Selskap

Buskerud fylkeskommune

Lenke til firma

https://bfk.no/

Kontaktinfo

 • Ylva Blomberg
 • Tittel: Rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 976 07 426

Lokasjon

 • Åmot

Søknadsfrist

April 3, 2024