Ålesund kyrkjelege fellesråd – *Kantor / organist i Ålesund og Volsdalen menighet *Kantor / kyrkjemusikar Ellingsøy sokn 50% (søknadsfrist 14.04.2024)