Ålesund kyrkjelege fellesråd – *Kantor / organist i Ålesund og Volsdalen menighet *Kantor / kyrkjemusikar Ellingsøy sokn 50% (søknadsfrist 14.04.2024)

*Kyrkjelydspedagog/ kyrkjelydsmedarbeidar: Fast 60 % stilling frå 1.1.2023 *Organist/kyrkjemusikar Fast 50 % stilling frå snarast (søknadsfrist 16.10.2022)