Vikariat som menighetsarbeider – barn og unge i Teie, Nøtterøy og Torød menigheter (søknadsfrist snarest)