*Oppsynsmann for kyrkjer og kyrkjegardar / gravplassar *Kyrkjetenar / reinhaldar / vedlikehaldar (07.07.2023)