Kyrkjetenar/gravplassarbeidar

 

 

https://www.kyrkja.tokke.no 

Tokke kyrkjelege fellesråd ligg i Tokke kommune i Vest-Telemark. Fellesrådet består av to sokn. Høydalsmo og Lårdal sokn og Eidsborg, Mo og Skafså sokn. Det er 5 soknekyrkjer, 1 fjellkyrkje og 5 kyrkjegarder. Kyrkjekontoret held til i kommunehuset på Dalen som er administrasjonsstad i kommunen. Staben består av 7 fellesrådstilsette i tillegg til to sokneprestar.

 

 • Søknadsfrist: 17.03.2024
 • Arbeidsgiver: Kirkejobb
 • Sted: Dalen
 • Stillingstittel: Kyrkjetenar/gravplassarbeidar
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4777138488

 

Arbeidsoppgaver

 • Gravplassarbeidar – Stell av kyrkjegardane og uteareal:
 • Bidra til at gravplassane skal stå fram som ein verdig og god stad for ro og ettertanke
 • Syte for at uteareala er representative og godt vedlikehaldne
 • Grasklypping, snorydding og strøing etter behov.
 • Praktisk tilrettelegging og oppfylging av gravferder og urnenedsetjingar.
 • Graving av graver, vedlikehald av utstyrsparken

 

Kyrkjetenar – arbeid inne i kyrkja

 • Utføre teneste ved gravferder i ordinær arbeidstid
 • Utføre teneste ved gudstenester, vigslar, konsertar og andre arrangement kveld, helg og høgtid.
 • Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av unike kulturbygg (FDV-ansvar), reinhaldsansvar og brannvernleiaransvar.
 • Vere med på stabsmøte og delta i stabsarbeidet

 

Kvalifikasjoner

 • Allsidig og nevenyttig
 • Gjerne fagbrev innan handverksfag (snekkar/trømar)
 • Gode språkkunnskapar, både skriftleg og munnelg
 • Førarkort klasse C1 (evt villig til å ta det)
 • Erfaring med mindre gravutstyr
 • Sjølvstendig og strukturert
 • Ansvarsfull og opptatt av service og orden
 • Løn og tilsetjingsvilkår er heimla i KA sin tariff.

Den som vert tilsett må vere medlem av Den norske kyrkja. Det vert lagd stor vekt på personlege eigenskapar. Pensjonsordning gjennom KLP. Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju. Tilsetjing og arbeidsvilkår etter lover, reglement og tariffavtale i tråd med Tokketariff. Søkjarlista er offentleg, og opplysningar kan gjerast offentlege, jf. offentleglova § 25

Spørsmål om stillinga kan rettast til kyrkjeverje Bjørnar Christensen, tlf. 908 77 188 eller leiar av fellesrådet Gunnar Øverland, tlf. 971 01 830.

 

Vi tilbyr

Svært bra arbeidsmiljø, hyggelige kollegaer, tilbod om kurs, opplæring og betalt utdanning (kirketjenerskolen, gravplassskolen).

 

Storvegen 60, 3880 Dalen

 

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Bjørnar Christensen
 Telefon:90877188

Del stillingen

Selskap

Tokke kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

 • Bjørnar Christensen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 90877188

Lokasjon

 • Dalen

Søknadsfrist

Mars 17, 2024