Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser?

Kan du trives med gåavstand til det meste?

Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!

 

100% kombinasjonsstilling sykepleier

 

Skjervøy kommune har ledig ei fast 100% kombinasjonsstilling for sykepleier med tiltredelse så raskt som mulig.

50 % av stillingen er i tredelt turnus direkte knyttet opp mot drifta på sykestue/sykehjem.

50% av stillingen er som fagressurs IT for helse. Dette innebærer å være systemansvarlig for fagprogrammet profil, sørge for opplæring av ansatte, implementere og drifte velferdsteknologi i tjenesten samt videreutvikle og ta i bruk nye funksjonaliteter innenfor det digitale mulighetsrommet.

Stillingen har følgende arbeidsområder:

 • Primærsykepleie som innebærer at du har ansvar for pleie og stell, oppfølging og iverksetting av beboerens tiltaksplan
 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Håndtering av medisinsk teknisk utstyr og utføre sykepleieprosedyrer
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt kolleger og studenter
 • Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere og andre naturlige samarbeidspartnere
 • Du må være innstilt på å jobbe med innovativ teknologi
 • Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen
 • Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver
 • Det er ei forventning om at man må være fleksibel slik at man evt i perioder må kunne jobbe på alle avdelingene

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Stillingen er for tiden 3 delt turnus med jobb hver tredje helg.
 • Det tas forbehold om evt. endringer.
 • Kunnskap om- og interesse for IT som verktøy og arbeidsredskap innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy
 • Forståelse for IT og hvordan det kan brukes i helse- omsorgstjenesten
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Være kreativ og innovativ for å bidra til å forme og utføre den nyoppretta delen av stillinga
 • Ha pågangsmot og jobbe strukturert for å få det øvrige personellet i tjenesten med på endringer
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.
 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Litt om virksomheten:

Sykestua;

 • 6 enerom, hvor et av rommene er spesielt innredet for pasienter med alvorlige lidelser, f. eks

– kreftpasienter i terminalfasen.

 • Rommene har panoramautsikt mot Skjervøy havn og sentrum
 • Rommene har egne bad, Tv, O2 (oksygen) uttak i veggen
 • Velutstyrt akuttrom med egen inngang for ambulansetransport
 • Egen fellesstue med sofagrupper og spisebord, tv, en del litteratur og mulighet til å spille gitar og elektrisk orgel
 • Ulike arbeidsrom inkl. tilhørende skyllerom

Sykehjem;

 • Sykehjemsavdelingen består av 18 sykehjemsplasser, samt en egen skjermet enhet for senil demente med 9 plasser; Solkroken
 • Beboerne har enerom med tilhørende bad
 • Noen av rommene har også tilhørende takheiser
 • Godt utstyrt med tekniske hjelpemidler
 • Sykehjemmet drives etter primærsykepleiemodellen
 • Beboerne får et næringsrikt og variert kosthold fra kjøkkenet
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff.
 • Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Politiattest kreves før tilsetting.

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser
 • Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

 

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder for Skjervøy sykestue og sykehjem Åshild Hansen tlf. 77775742, mail: [email protected]

 

Søknadsfrist: 17.02.2020

 

—————————————————————————————————————————

 

Sykepleier 70% fast stilling

 

Skjervøy kommune har ledig stilling som sykepleier 70% fast stilling ved sykestua og sykehjemmet med tiltredelse så raskt som mulig

Stillingen har følgende arbeidsområder:

 • Primærsykepleie som innebærer at du har ansvar for pleie og stell, oppfølging og iverksetting av beboerens tiltaksplan
 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Håndtering av medisinsk teknisk utstyr og utføre sykepleieprosedyrer
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt kolleger og studenter
 • Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere og andre naturlige samarbeidspartnere
 • Du må være innstilt på å jobbe med innovativ teknologi
 • Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen
 • Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver
 • Det er ei forventning om at man må være fleksibel slik at man evt i perioder må kunne jobbe på alle avdelingene

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Stillingen innebærer todelt turnus med for tiden jobb hver tredje helg.

Det tas forbehold om evt. endringer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.
 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer
 • Litt om virksomheten:

Sykestua;

 • 6 enerom, hvor et av rommene er spesielt innredet for pasienter med alvorlige lidelser, f. eks kreftpasienter i terminalfasen.
 • Rommene har panoramautsikt mot Skjervøy havn og sentrumRommene har egne bad, Tv, O2 (oksygen) uttak i veggenVelutstyrt akuttrom med egen inngang for ambulansetransport
 • Egen fellesstue med sofagrupper og spisebord, tv, en del litteratur og mulighet til å spille gitar og elektrisk orgel
 • Ulike arbeidsrom inkl. tilhørende skyllerom

Sykehjem;

 • Sykehjemsavdelingen består av 18 sykehjemsplasser, samt en egen skjermet enhet for senil demente med 9 plasser; Solkroken
 • Beboerne har enerom med tilhørende bad
 • Noen av rommene har også tilhørende takheiser
 • Godt utstyrt med tekniske hjelpemidler
 • Sykehjemmet drives etter primærsykepleiemodellen
 • Beboerne får et næringsrikt og variert kosthold fra kjøkkenet
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff.
 • Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Politiattest kreves før tilsetting.

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

 

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder for Skjervøy sykestue og sykehjem Åshild Hansen tlf. 77775742

 

Søknadsfrist: 17.02.2020

 

—————————————————————————————————————————-

 

Tjenesten for utviklingshemming har flere ledige stillinger

 

 • 1 stk. 100% fast stilling for vernepleier med langvakt turnus hver 4. helg.
 • 1 stk. 53,52% fast nattevaktstilling for hjelpepleier/helsefagarbeider med vakter hver 3. helg.
 • 1 stk. fast 70% stilling der 50% er aktivitørstilling og 20% er helgestilling med vakter hver 3. helg. Ved å gå langvakter økes stillingsprosenten ytterligere.
 • Et antall helgestillinger på 17% for hjelpepleier/helsefagarbeider med langvakter hver 4. helg. Ved å gå hver 2. helg blir stillingene 35%

Arbeidsoppgaver for vernepleierstillingen:

 • Vernepleier inngår i ei høyskolegruppe med fra før av og tilsammen 7 vernepleiere
 • Vernepleier har i samråd med virksomhetsleder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av de tilbud som gis til virksomhetens tjenestemottakere.
 • Samarbeide med brukere, hjelpeverger, pårørende, ansatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Organisere fagmøter.
 • Veiledning av de ansatte.
 • Oppfølging av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, samt individuelle planer.IPLOS registrering.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.
 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h
 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.
 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Litt om virksomheten:

 • TU- tjenesten tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn, unge og voksne med utviklingshemming, og består av flere leiligheter som er privat leid av tjenestemottakerne, samt 3 avlastningshybler.
 • Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i tjenestemottakernes ønsker og behov.
 • Vår tjeneste består i å skape en meningsfylt hverdag til alle våre tjenestemottakere. Vi tilbyr aktiviteter og arbeidstrening, samt samarbeider med andre aktører for å tilrettelegge for arbeidsnærvær.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse
 • telefonnummer og e-postadresse
 • eventuelle referanser
 • Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

 

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder TU – tjenesten Elisabeth Sørensen tlf. 77 77 56 82 e-post [email protected]

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.

Søknad sendes elektronisk: her

 

Søknadsfrist: 17.02.2020

 

————————————————————————————————————————-

 

Finn flere hjelplepleier-, helsefagarbeider og helgestillinger, samt ferievikarstillingher via følgende link:

 

https://www.skjervoy.kommune.no/ledige-stillinger.6143.no.html

 

Del stillingen

Selskap

Skjervøy kommune

Kontaktinfo

 • Se kontaktinformasjon pr utlysing
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Skjervøy

Søknadsfrist

Februar 17, 2020