Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Enhetsleder, Institusjon og heldøgns omsorg (søknadsfrist 04.08.2024)
Meløy kommune
Meløy kommune19 Jul 2024
Sykepleierstillinger med 50.000,- i rekrutteringsbonus (Søknadsfrist 09.08.2024)
Tana kommune
Tana kommune17 Jul 2024
Helse og omsorg: Sykepleier, lege, vernepleier, helsefagarbeider og fagarbeider (forskjellige søknadsfrister)
Senja kommune
Senja kommune16 Jul 2024
Furukollen Psykiatrisk Senter AS - Miljøarbeider og miljøterapeuter (søknadsfrist snarest)
Furukollen Psykiatriske Senter AS
Furukollen Psykiatriske Senter AS09 Jul 2024
Gulen kommune - Sjukepleiarar / vernepleiarar og helsefagarbeidarar (Søknadsfrist 06.08.2024)
Gulen kommune
Gulen kommune08 Jul 2024
Helsesykepleierer, sykepleier, vernepleiere m.m. (forskjellige søknadsfrister)
Dyrøy kommune
Dyrøy kommune04 Jul 2024
Gjerdrum kommune - Virksomhetsleder pleie og omsorg (Søknadsfrist 29.07.2024)
Gjerdrum kommune
Gjerdrum kommune04 Jul 2024
Hjemmtjenesten avd. 1: Sykepleier / spesialsykepleier 100% fast og sykepleier / spesialsykepleier natt (søknadsfrist 11.08.2024)
Nes kommune
Nes kommune03 Jul 2024
Balsfjord kommune - 2 x 100% sykepleiere ved hjemmetjenesten (Søknadsfrist 22.07.2024)
Balsfjord kommune
Balsfjord kommune25 Jun 2024
Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia (Søknadsfrist 04.08.2024)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres20 Jun 2024
Løpende tilsetting av sykepleiere til sykehjem i Nes kommune (søknadsfrist 01.08.2024)
Nes kommune
Nes kommune18 Mar 2024