Sykehjemmene, Prestøyhjemmet avd. Solgløtt

Vi har ledig 5/1 fast stilling som sykepleier

Sykepleiere

 

Kort om stillingen:

Sør-Varanger kommune søker sykepleiere i 5 x 100% fast stilling til sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet avd. Solgløtt.

Hovedarbeidsoppgaver:

Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre pasienter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • utøve direkte sykepleie til pasientene
 • veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • utøve sykepleiefaglige oppgave i tråd med gjeldende krav til kvalitet

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.
 • Ha gode samarbeidsevner og kommunisere tydelig
 • Være selvstendig og strukturert
 • Være opptatt av at beboerne skal ha gode og meningsfylte dager
 • Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:
 • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
 • Ansiennitet: 0 – 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
 • Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-
 • Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Referansenr:
20/2096

Fylke: Troms og Finnmark

Jobbtype: Fast

 

Søknadsfrist: 06.09.2020

 

Tiltredelse: snarest

 

Kontaktpersoner:

Lene Nilsen Holte

tlf: +47 78977558

 

Hjemmeside:
www.svk.no
Adresse: Prestøyveien 50 9900 Kirkenes

Sykehjemmene, Prestøyhjemmet avd. Solgløtt

Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Avdelingen har også ansvar for kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng). Det er totalt 16 plasser på avdelingen. Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatisk langtidsavdeling og avdeling Bjørklia som er en skjermet avdeling for personer med demenssykdom.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet «Personsentrert omsorg i sykehjem». Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

https://www.svk.no/

Kategorier

sykepleier

Kontaktinfo

 • Lene Nilsen Holte
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 78977558

Lokasjon

 • Kirkenes

Søknadsfrist

September 6, 2020