Foldvik Bryggeferie

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I

Sykepleiere

 

Kort om stillingen

På Gratangsheimen har vi jobbet for å forsterke sykepleierbemanningen. Vi har et stort ønske om å bygge en sterk fagkultur. Av den grunn ønsker vi å utvide den sykepleierfaglige kompetansen. Dette fordi geriatri er et satsingsområde i vår kommune.

Vi vil derfor lyse ut 3 x 100% fast sykepleierstilling, todelt turnus. Samt en 64% nattstillings som sykepleier, som kan utvides med inntil 100% stilling.

Stillingene innebærer arbeid hver tredje helg.
Kommunestyret har vedtatt at sykepleiere med stillingskode 7174 avlønnes med et årlig rekrutteringstillegg på 50.000,- i 100% stilling og en ekstra rekrutteringsuke ferie. Det gis også et årlig institusjonstillegg til sykepleiere på Gratangsheimen pålydende 20.000,- i 100% stilling. Dette gjelder fra og med 01.01.2022.

Arbeidsoppgaver
Stillingen innebærer sykepleiefaglige oppgaver, herunder:

– Helsefremmede og forebyggende oppgaver.
– Pleie, omsorg og behandling.
– Undervisning og veiledning av kolleger og studenter.
– Bidra med fagutvikling og kvalitetssikring.
– Sykepleiefaglig ledelse.
– God yrkesetikk.

Beherske data/IKT kunnskaper.

Kvalifikasjonskrav

– Bestått grunnutdanning/bachelor innen sykepleie og ha autorisasjon.
– Gode norskkunnskaper.
– Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
– Interesse for å bidra med å videreutvikle ett godt faglig tilbud til pasienter og pårørende.

Ønskelige kvalifikasjoner:

– Relevant videreutdanning ift. målgruppe og arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som skikkethet, egnethet, engasjement, selvstendighet og evne til fleksibilitet. Vi søker etter stabile, beslutningsdyktige medarbeidere som er lojale og ansvarlige. Intervju tillegges stor vekt.

Språk

For stillingen kreves det gode norskkunnskaper for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Nærmere opplysning

Det er ett krav at den tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Prøvetid på 6 måneder.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved eventuelt intervju.

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no.

 

Søknadsfrist 24.01.22

 

Vår ref307
Merk søknad

Fakta

Selskap Gratangen kommune

Stilling Sykepleier

Stillingstype Fast ansatt

Lokasjon Gratangsheimen

 

Kontakter

Anne Pedersen, Avdelingsleder
[email protected]
Arbeid  905 61 919

Hege Olsen Richardsen, Sektorleder Helse og omsorg
[email protected]
Mobil  900 45 337  Arbeid 900 45 337

 

Del stillingen

Selskap

Gratangen kommune

Kontaktinfo

  • Hege Olsen Richardsen
  • Tittel: Sektorleder Helse og omsorg
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 900 45 337 Arbeid 900 45 337
  • Anne Pedersen
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Arbeid 905 61 919

Lokasjon

  • Gratangen

Søknadsfrist

Januar 24, 2022