Ibestad - Hålogaland Friluftsråd

 

Sykepleiere – 3 faste stillinger 100 %

 

Om stillingen

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter?

Vil du være med å bygge opp en tjeneste som er innovativ og har sterkt søkelys på samhandling?

Hjemmetjenesten Ibestad har fått større ansvarsområde med omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Vi har i den forbindelse ledig:

 • 3 faste sykepleierstillinger 100 % – Todelt turnus med langvakter. For tiden arbeid hver 4. helg.
 • Vi har stort søkelys på gode turnuser og vektlegger fleksible løsninger tilpasset den enkelte ansatte. Turnusen er lagt opp til arbeid hver 4. helg og en uke fri hver fjerde uke. Vi har egen natt-tjeneste i kommunen for å sikre stabilitet og kompetanse på natt.

Målet for tjenesten er

 • Gi god og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Ibestad kommune har organisert omsorgstjenesten slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre.
 • Tjenestene utformes i samråd med brukeren, og det er søkelys på mestring og samhandling. Vi ønsker å gi et godt tjenestetilbud som ivaretar respekten for den enkeltes integritet og verdighet, samtidig som det bidrar til at det offentliges ressurser utnyttes på best mulig måte.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.
 • God digital kompetanse.
 • Kan jobbe selvstendig og i team.
 • Førerkort klasse B.

Annet

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.
 • Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement.
 • God pensjonsordning.
 • Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting.
 • Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til:

Enhetsleder hjemmetjenesten Anne Nordhaug, tlf. 482 10 721 eller

Seksjonsleder Helse- Sosial og Omsorg (HSO) Anita Dahl Solbakken, tlf. 909 66 923

Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00.

 

Søknadsfrist 3. januar 2021

 

Arbeidsgiver Ibestad kommune

Kommune Ibestad

Omfang Heltid (3 stillinger)

Varighet Fast

Arbeidssted Hamnvik

Om oss

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms som har i underkant av 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.
Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året.

 

Del stillingen

Selskap

Ibestad kommune

Kontaktinfo

 • Anne Nordhaug
 • Tittel: Enhetsleder hjemmetjenesten
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 482 10 721
 • Anita Dahl Solbakken
 • Tittel: Seksjonsleder Helse- Sosial og Omsorg (HSO)
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 909 66 923

Lokasjon

 • Hamnvik

Søknadsfrist

Januar 3, 2021