SYKEPLEIERE

 

Søknadsfrist 29. februar.

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog og ergoterapeut.

Bygging av nytt helsehus starter om kort tid, og vi flytter inn med beboere og tjenesteyting når det er ferdig.

VI ANSETTER NÅ FLERE SYKEPLEIERE I DEN KOMMUNALE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. TILTREDELSE SNARLIG, ELLER ETTER NÆRMERE AVTALE. 

 

 • Ansvar og oppgaver    
  • Selvstendig direkte pasientrettet arbeid, 
  • Medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner
  • Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling
  • Sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten
  • Dokumentasjon og rapportering
 • Kvalifikasjonskrav       
  • Autorisert sykepleier
  • Relevant erfaring
  • Må kunne jobbe selvstendig, og være ansvars- og kvalitetsbevisst
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Førerkort klasse B
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder
  • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt
 • Vi tilbyr
  • En spennende og meningsfylt arbeidshverdag
  • Godt arbeidsmiljø, og inspirerende og bredt fagmiljø
  • Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
  • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
  • Ved fast tilsetting får sykepleier 6 års antesipert lønnsansiennitet.
  • Sykepleier i tredelt turnus får et årlig nattarbeidstillegg på kr 18 000
  • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
  • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000 (inntil kr 20 000 årlig i fem år)
 • Søknad sendes [email protected]
  • Søknadsfrist 29.02.2024
  • For spørsmål kan du kontakte enhetsleder Lene Reppen Grydeland på telefon 478 33 025, eller e-post [email protected]

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kategorier

sykepleier

Kontaktinfo

 • Lene Reppen Grydeland
 • Tittel: enhetsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 478 33 025

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Februar 29, 2024