Sykepleier/Vernepleier – hjemmebaserte tjenester

 

Vil du bli vår nye medarbeider?

Hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger består av hjemmesykepleie, ambulerende natt tjeneste, personlig assistanse, seniorsenter og dagsenter for eldre. Hjemmesykepleie sone Brandval er stasjonert på Roverud og yter tjenester til hjemmeboende i distriktet Roverud – Brandval – Lunderseter. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet og tilrettelegges for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Målsetningen er at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig. Kommunen har som mål å møte framtidens utfordringer med god kvalitet og ressurseffektive tjenester.

Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig og i team, er løsningsorientert og tar utfordringer.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 27.08.2023
Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Roverud
Stillingstittel: Sykepleier /Vernepleier
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4691661084

Arbeidsoppgaver

Utøve direkte sykepleie i henhold til gjeldende krav til kvalitet
Kartlegge, iverksette og evaluere tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger
Aktivt bidra til at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier /vernepleier
Relevant praksiserfaring som sykepleier er ønskelig
Kjennskap til hverdagsmestring og -rehabilitering
Stor interesse for brukermedvirkning og ivareta pasientens ressurser
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og engasjert
Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
Fleksibel og med rask omstillingsevne
Må tåle i perioder høyt arbeidstempo, og kunne prioritere de viktigste oppgavene først.
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Mulighet for relevant kompetanseutvikling
Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk.
Gode pensjons,- og forsikringsordninger
Fokus på helsefremmende turnus
Tiltredelse etter avtale
Mentoroppfølging av nyansatte
Et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær

Annet

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
Enheten har leasingbiler
Snarlig tiltedelse
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:John Ruudsvei 5, 2216 Roverud

Kontaktinformasjon

Anne Marie Johansen, Avdelingsleder
Telefon:   913 52 120

 

Om arbeidsgiveren

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Anne Marie Johansen
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 913 52 120

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

August 27, 2023