Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

 

Sykepleier

 

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100 % stilling som sykepleier ved Tangenlia Bofellesskap. Fast stilling i todelt turnus med jobb hver 3. helg.

Enhet

Tangenlia Bofellesskap omgjøres til omsorgsboliger innen 01.01.2021. Det vil si at det påbegynnes arbeidet i år, der det vil være en overgangsperiode med både sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Hjemmebasert omsorg (HBO)har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget
hjem så lenge de selv ønsker.

HOVEDMÅL

Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser.
Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i hjemmetså lenge som mulig.
Beskrivelse

Ønsker DU å sette SPOR etter DEG?
Sør-Varanger kommune ser etter DEG som ønsker å gjøre en FORSKJELL.
Om du er utadvendt, innadvendt eller noe midt imellom, HER er plass til ALLE.
Til gjengjeld kan vi tilby fantastiske kontraster, med pittoresk kystnatur, imponerende furuskog, uberørt og berørt natur, kaffe latte og scooter, unike treningsmuligheter, zumba, yoga, fotball, storpolitisk sentrum, småbylivets rolige puls, sauna og kongekrabbe, multebær, båtliv, nordlys og masse trivelige kolleger.

Som sykepleier får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet.
Studielånet vil du nesten ikke legge merke til, fordi det betaler seg ned selv. Lønna er til å leve med, det samme er mennesker her oppe. Om du vil ha kort eller lengre avstand til jobben bestemmer du selv. Vil du ha kort avstand når du jobben på 2 minutter. Bor du her i mer enn tre år, kan du søke om grenseboerbevis til Russland, Finland er en liten biltur unna. To timer med fly og du er i Oslo, på en time er du i Tromsø. – Du behøver dessuten sjelden eller aldri bruke tid i bilkø her nord.
Du kommer til en kommune som på alle måter innfrir forventninger om det gode liv.
KOMMER DU?
Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker.

HOVEDMÅL

Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser.
Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Plassering

Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere
steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert på Hesseng, Tangenlia Bofellesskap.

Vi søker

Vi ser etter kollega som er faglig dyktig, engasjert og har gode samarbeidsevner. Er opptatt av kvalitet og har engasjement for det aktuelle området. Har erfaring fra yrket og kan jobbe selvstendig.

Hovedarbeidsoppgaver

• Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege.
• Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov.
• Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester.
• Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
• Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
• Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer.
• Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende.
• Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.
• Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingssykepleier og enhetsleder.
• Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester.
• Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

– Norsk autorisasjon som sykepleier
– Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder
– Evne til selvstendig og målrettet arbeid
– Gode datakunnskaper, gjerne med kjennskap i bruk av Profil
– Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
– Kreativ og initiativ
– Førerkort klasse B for manuell gir
– God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges.

Egenerklæring-tuberkulose
MRSA
Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), ihht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6
måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Vi tilbyr lønn over tariff. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 – 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Søknadsfrist 15.03.20

Vår ref 1440

Merk søknad

Fakta

Selskap Sør-Varanger kommune
StillingSykepleier
StillingstypeFAST
LokasjonHjemmebasert omsorg

Kontakter

Irene Arvola, Enhetsleder
[email protected]
Mobil 982 68 426 Arbeid 78 97 75 57

Annette Nederström Gunnermann, Avd. Leder
[email protected]
Mobil 464 31 222

—————————————————————————————————————————-

 

Helsefagarbeider

 

Kort om stillingen

Vi har ledig en fast 100% stilling som helsefagarbeider ved Hjemmebasert omsorg i Bugøynes.

Beskrivelse
Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget
hjem så lenge de selv ønsker.

Hovedmål:

Sør-Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Sør-Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Plassering

Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingen i denne utlysningen er pr tiden plassert på Bugøynes.

Hovedarbeidsoppgaver
• Utøve bistand til personlig hygiene, ernæring og praktiske gjøremål i hjemmet, samt gi miljørettede tiltak tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå.
• Utføre tiltak i samsvar med vedtak og brukers behov.
• Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester.
• Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
• Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
• Oppfølging av studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.
• Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra sykepleier eller nærmeste leder.
• Daglig skriftlig og muntlig dokumentasjon av den pleien som utføres. Dette gjøres i Profil.

Kvalifikasjoner
– Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
– Beherske norsk muntlig og skriftlig.
– Generell god datakunnskap
– Førerkort klasse B, manuell gir.

Personlig egnethet vektlegges.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut;

• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose

Personlige egenskaper
Det som kjennetegner deg, er at du
• Er fleksibel og løsningsorientert og har god evne til omstilling
• Tydelig og trygg i rollen som fagperson
• Har god Norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig
• Er god på kommunikasjon og samhandling
• Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Søknadsfrist 10.03.20

Vår ref 1439

Merk søknad

Fakta

Selskap Sør-Varanger kommune
StillingHjelpepleier
StillingstypeFAST
LokasjonBugøynes omsorgsenter

Kontakter

Hanne Ingilæ, Avdelingsleder
[email protected]
Mobil 404 96 189 Arbeid 78 97 17 47/48

Irene Arvola, Enhetsleder
[email protected]
Mobil 982 68 426 Arbeid 78 97 75 57

Del stillingen

Selskap

Sør-Varanger kommune

Lenke til firma

https://www.svk.no/

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 15, 2020