Sykepleier – Korttids-/KAD-avdeling

 

Helse og mestring, Kongsvinger kommune

Vil du være våre nye kollega?

Er du sykepleier/vernepleier og ønsker å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø, er du velkommen til oss! Vi er en trygg og stabil gjeng som jobber for god faglig fokus og ivaretakelse av et godt etablert arbeidsmiljø. Det er mange sykepleiere som jobber i avdelingen og du vil alltid ha sykepleier kollega med deg på vakt. Her skal du få god opplæring og oppfølging. Vi har nylig økt grunnbemanningen på dag og kveld som sikrer at vi ivaretar god pasientsikkerhet.

Det er nå ledig to faste stillinger som sykepleier. Ved korttidsavdelingen er det inntil 14 plasser hvorav 1 plass er forbeholdt KAD (kommunal akutt døgn). Avdelingen har fysioterapeut tilstede daglig som det samarbeides tett med, tilgang til ergoterapeut og vi har egen tilsynslege hver dag.

Korttidsavdelingen er en del av Roverudhjemmet og er organisert under Enhet for institusjonstjenester. Enheten består av Roverudhjemmet, Langelandhjemmet og Skyrud. Roverudhjemmet består av inntil 55 plasser fordelt på somatisk langtidsavdeling, demensavdeling og korttidsavdeling.

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne i å nå sine mål.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:18.03.2024
Arbeidsgiver:Kongsvinger kommune
Sted:Roverud, Kongsvinger
Stillingstittel:Sykepleier / Vernepleier – Korttids-/Kad avdeling
Stillinger:2
Heltid / Deltid:Heltid
Ansettelsesform:Fast
Stillingsprosent:100
Webcruiter-ID:4775891281

Arbeidsoppgaver

Utøvende sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
Kartlegging, igangsetting og gjennomføring av tiltak med vekt på brukermedvirkning og mestring
Igangsetting av tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen etter oppholdet
Tverrfaglig samarbeid med fysio, ergo, hjemmetjenesten og andre samarbeidspartnere
Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kolleger
Legevisitt
Sykepleiefaglige oppgaver

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier/ vernepleier
Relevant praksiserfaring / arbeidserfaring er ønskelig
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fag systemer
Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
Gode og tillitsvekkende kommunikasjonsevner
Omstillingsorientert og lyttende
Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Fast ordning med faglig veiledning ved behov
Faglig utfordringer i et inspirerende og støttende arbeidsmiljø
Mulighet for relevant kompetanseutvikling
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk
Turnusordning
Kr 30 000 i rekrutteringstillegg utbetalt første år

Annet

Politiattest må framlegges før tiltredelse
Må påregne å bistå med oppgaver ut over egen avdeling etter behov
Snarlig tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:John Ruuds veg 16, 2216 Roverud, Norge

Kontaktinformasjon

Tone Overåsen, Avdelingsleder
Telefon:  +47 908 24 651

Mary Synnøve Kordahl, Enhetsleder
Telefon:   +47 404 08 326

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Tone Overåsen
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon:+47 908 24 651
  • Mary Synnøve Kordahl
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: +47 404 08 326

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Mars 18, 2024