Sykepleier, faste stillinger og vikariat

 

Nes sykehjem somatisk avd. 3B, Nes kommune

Nes sykehjem avdeling 3B har ledig tre 100% og en 80% stilling som sykepleier i turnus, med arbeid hver tredje helg. Stillingene har startdato medio januar og februar.

Vi kan også tilby et vikariat i 100% stilling, ledig fra 10. februar 2021 med varighet til 1. desember 2021.

Nes sykehjem avd. 3B består av tre grupper med 10 pasienter på hver gruppe. Avdelingen har to grupper med langtidsplasser, og siste gruppe er delt opp med 4 langtidsplasser og 5 rullerings/korttidsplasser. Miljøet i avdelingen kan vi beskrive som faglig og sosialt. Vi har tett samarbeid med fysio- og ergo, kreftkoordinator og demensteam. På alle vaktskift skal det være minst to sykepleier på avdelingen, hvilket er med å sikre det faglige miljøet. Vi har også ansvarsvakter der man går på topp i helger og kvelder og har hovedansvar for akutt situasjoner og innleggelser.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres etter gjeldende krav og rettningslinjer
 • Dokumentere og rapportere
 • Iverksette og påse at tiltak, oppfølging og dokumentasjon er faglig forsvarlig
 • Være fleksibel til å også kunne utføre andre relevante arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring med palliativ pleie og/eller demens og rus
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ryddig, strukturert og systematisk
 • Evne til å samarbeide, positiv, trygg og engasjert
 • Arbeider selvstendig
 • Takler uforutsigbare hverdager
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi tilbyr

 • Stabil turnus
 • Fagutvikling og hospitering
 • Månedlige fagforum med interne og eksterne foredragsholdere
 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø som er preget av raushet, positivitet og godt humør
 • Dyktige kolleger og godt tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søknadsfrist: 07.12.2020

 

Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: Sykepleier, faste stillinger og vikariat
Webcruiter-ID: 4313760765
Stillinger: 5
Startdato: 11.01.2021
Sosial deling :
Arbeidssted Hagaskogvegen 19, 2150 Årnes

 

Kontaktinformasjon

Camilla Schøyen
Avdelingsleder
454 16 285

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

 • Camilla Schøyen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 454 16 285

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Desember 7, 2020