Avdelingssykepleier og sykepleier stilling ledig med kr 60 000,- i bonuslønn

 

Ledige faste stillinger i Pleie- og omsorg i Nesseby kommune

Sykeavdelingen har 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen skjermet avdeling. I tillegg er det 1 akutt/ KAD plass og 2 rehabilitering/ korttidsplasser.

Institusjonen har også eget kjøkken og egne renholdere.

Hjemmesykepleien består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien har også ansvar for beboere i omsorgsboliger.

Vi er opptatt av å levere stabile og faglig gode tjenester til våre innbyggere. Det skal være trygt og godt å bo og leve i Unjárga/ Nesseby i alle livsfaser. Dermed søker vi etter nye og dyktige medarbeidere.

Off. godkjent sykepleiere: med kr 60 000,- i bonuslønn

Avdelingssykepleier i 100% ved institusjon.

Sykepleier i 100% – arbeidssted p.t hjemmetjenesten/institusjon
Stillingen som avdelingssykepleier er ca 70% av stillingen avsatt til ledelse/fag og ca 30% i turnus. Turnusdelen av stillingen er hovedsaklig da tilknyttet helg. Dette vil utgjøre helgejobb i gjennomsnitt hver 3. helg og i 2 eller 3 delt turnus. Som avdelingssykepleier vil du være en del av lederteamet ved PLO.

Sykepleierstillingen er i to- eller tredelt turnus med jobb i gjennomsnitt hver 3. helg: arbeidsted er hovdsaklig i hjemmesykepleien, men endel av vaktenene kan også være ved vår institusjon.

Sykepleiere som blir tilsatt får en bonuslønn på kr 60 000,- i året. Bonuslønnen er en forholdsmessig utbetaling og utbetalingen skjer desember 2022. I redusert stilling reduseres bonuslønnen tilsvarende.

Bonuslønnsordning gjelder fra tilsetning til -31. desember 2022

Kvalifikasjoner.

 • Til stillingene kreves norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig at søker har videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, evt. alderspsykiatri.

Ønskelig at hver enkelt kan ivareta følgende arbeidsoppgaver:

– Medvirke til kvalitetssikring av tjenestetilbudet
– Kunne samarbeide med pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
– Aktivt bidra til et konstruktivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
– Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
– Dersom du har kompetanse i samisk språk eller kultur vil det bli vektlagt ved ellers like kvalifikasjoner hos søkere
– Gode datakunnskaper og evne til å lære deg nye systemer/programmer
– Lang og relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlig egnethet vektlegges.

Hva Pleie- og omsorg kan tilby

 • Sykepleiere som blir tilsatt får en bonuslønn på kr 60 000,- i året. Bonuslønnen er en forholdsmessig utbetaling og utbetalingen skjer desember 2022. I redusert stilling reduseres bonuslønnen tilsvarende.
 • Dersom en ønsker å jobbe flere helger utover sine oppsatte turnushelger godtgjøres dette med kr 2500,- pr helg.
 • Bonuslønnsordning gjelder for perioden fra tilsetting til desember 2022
 • Ekstra årslønn på Kr. 20 000,- for relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng.
 • Nyutdannede sykepleiere tilbys lønn tilsvarende 10 års ansiennitet
 • Årsturnus med mulighet for individuell påvirkning.
 • Fem kompensasjonsdager (ekstra fridager) ved å være i en årsturnus
 • En arbeidsplass der vi ser og tar vare på hverandre.
 • God og individuelt tilpasset opplæring.
 • Faglige og spennende utfordringer.
 • Mulighet for faglig selvutvikling gjennom bl.a. e-læringskurs, veiledning og hospitering.
 • Tillitsbasert og tilstedeværende ledelse
 • Godt arbeidsmiljø

 

Søknadsfrist: 8. august 2022

 

Kun søknader som er mottatt via søknadsportalen vil bli tatt til følge.

Tiltredelse: Snarest mulig

Lønns- og tilsettingsvilkår: Ansettelse skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lov- og avtaleverk.

Annen info:

– For alle stillingene kreves det godkjent politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må framvises før tiltredelse
– Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge
– Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

– Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Nesseby kommune har også gratis boligtomter og reduserte barnehagesatser.

 

Søk på stillingen her

 

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt virksomhetsleder for Pleie- og omsorg Lene Bergmo tlf: 40 44 06 40, e-post: [email protected]

 

Unjárga/Nesseby er en tospråklig sjøsamisk kommune som ligger innerst i i Norges eneste østvendte fjord, Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Unjárga/Nesseby byr på:

 • barnehageplasser til sterkt reduserte priser
 • todelt skoleløp samisk/norsk i nytt oppvekstsenter
 • gratis boligtomter
 • levende musikk- og revymiljø
 • levende duodjimiljø
 • stort engasjement i idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 • enorme multemyrer
 • gode jakt- og fiskemuligheter
 • godt utbygd skuter- og skiløypenett
 • mange flotte perleturmål.
 • moderne museums siida
 • rikt fugle- og dyreliv og mye mer

https://www.nesseby.kommune.no

 

Del stillingen

Selskap

Nesseby kommune

Kontaktinfo

 • Lene Bergmo
 • Tittel: Virksomhetsleder for Pleie- og omsorg
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: tlf: 40 44 06 40

Lokasjon

 • Varangerbotn

Søknadsfrist

August 8, 2022