Åpen omsorg og rehabilitering, KØH- og korttidsavdelingen har følgende stilling ledig:

Sykepleier 100% svangerskapsvikariat (ID 1332)

Ledig fra 01.05.20 til 31.01.21, med mulighet for forlengelse.

2 delt turnus med arbeid 5 av 15 helger, tilsvarer 3. hver helg, evt. langvakter i 3 av 15 helger.

Stillingen besetter vakter både ved Korttidsavdelingen og ved avdeling for Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH).

Korttidsavdelingen/KØH er en svært aktiv avdeling med god sykepleierdekning og 
mange faglige og spennende utfordringer og oppgaver. Vi håper at nettopp du har 
lyst å jobbe i en avdeling som er i stadig utvikling med engasjerte medarbeidere. 
Enheten ønsker å satse på faglig utvikling og styrking av den enkeltes kompetanse.

Krav:

• Aut. Sykepleier
• Stabilitet
• Fleksibilitet
• Samarbeidsvillig
• Strategisk og løsningsorientert
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Førerkort klasse 
• Må kunne disponere egen bil 
• Politiattest må fremvises

Personlig egnethet vil vektlegges sterkt og at søker:

• Er positiv og motivert, og opptatt av å bidra til et godt arbeidsmiljø
• Kan arbeide selvstendig og målrettet
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

Egen avlønning for sykepleiere i Kvinesdal kommune.

Ved intern omrokkering og ansettelse, kan andre stillingsbrøker bli ledige.

Ved nærmere opplysninger kontakt avd. leder May Linda Tesaker, tlf 38 35 76 00.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk her. 
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal.

 

Søknadsfrist: 10.02.2020

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om 
de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune 
vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.