Sykepleiekoordinator, 100 % fast

 

HT avdeling 2 (tidl avd 4), Nes kommune

Vi søker etter deg som ønsker å bidra til å sikre gode tjenester i hjemmene til innbyggerne i Nes, som er engasjert, strukturert og systematisk.
Vil du være en del av en virksomhet i utvikling og bidra til en hjemmetjeneste som imøtekommer morgendagens behov?

Da er dette plassen for deg!

Som sykepleiekoordinator er du er en del av et lederteam på fire bestående av to sykepleiekoordinatorer, en fagleder og en avdelingsleder. Hver sykepleiekoordinator har ansvar for to team. Totalt er det 46 årsverk i avdelingen fordelt på fire team.

Vi er opptatte av godt samarbeid, trivsel, god flyt i arbeidshverdagen og kvalitet i tjenestene. Sykepleiekoordinator har ansvar for daglig drift av sine team, samt planlegging og disponering av personalressurser til pasienter i hjemmetjenesten. I det ligger det også et ansvar for å sikre forsvarlige tjenester etter gjeldende lovverk.

Stillingen er 100 % fast, og arbeidstid er dagtid mandag til fredag.

Aktuelle søkere vil tas inn til intervju fortløpende.

Søknadsfrist: 15.01.2023
Arbeidsgiver: Nes kommune
Stillingstittel: Sykepleiekoordinator
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:4598880087

Arbeidsoppgaver

Planlegge og organisere arbeidshverdagen ved å ha en helhetlig oversikt over tjenestenivå- og tilbud, aktuelle pasientsituasjoner, ansatte i teamene og intern kompetanse
Sikre flyt i arbeidshverdagen som gir godt pasientforløp og oppfølging, samt givende arbeidshverdager for de ansatte
Ansvar for å sikre god dialog og involvering med pasienter og pårørende’
Sikre best mulig, og forsvarlig, utnyttelse av ressurser i samarbeid med ledergruppe
Tett dialog og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, blant annet saksbehandlere
Være IP-koordinator (individuell plan)
Tilse og bidra til at ansatte har rett kompetanse og legge til rette for faglig utvikling og riktig bruk av kompetanse i hverdagen
Delta aktivt i teamene og veiledede, støtte og sørge for etterlevelse av våre rutiner
Ansvar for daglig drift, herunder rett bemanning med rett kompetanse og sikre gode pasientlister sammen med listeansvarlige i avdelingen
Svare ut e-meldinger og delta på aktuelle møter
Bidra i fagutvikling, kvalitets- og forbedringsarbeid og implementering av satsningsområder Dette inkluderer også velferdsteknologi
Bidra til å vedlikeholde, skape og utvikle godt arbeidsmiljø ved å være engasjert og faglig trygg

Kvalifikasjoner

Det stilles krav til at den som tilsettes er offentlig godkjent sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning eller kurs
Den som tilsettes må ha førerkort klasse B
Det er ønskelig med erfaring med koordinering i helsesektoren, fortrinnsvis i hjemmetjenesten, samt kjennskap til hjemmetjeneste og tjenestetilbud i kommunen
Gode datakunnskaper og evne til å lære seg nye systemer
Det er en fordel med erfaring med vaktdekking, bruk av GAT og Cosdoc
Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Gode muntlige- og skriftlige fremstillingsevner
Evne til å være tydelig og til å ta beslutninger
Lojal
Interessert i å være faglig oppdatert og evne til å ivareta både pasientnære – og administrative oppgaver
Organisasjonsforståelse og evne til å organisere og strukturere
Jobber systematisk og effektivt
Engasjement for hjemmetjeneste, arbeidsmiljø og utvikling
Tilpasningsdyktig, fleksibel og endringsvillig
Trives med å ha opplæring, veiledning og undervisning, samt evne til å lede møter
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Lønn etter tariff og ansiennitet
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Del av et hyggelig arbeidsmiljø der vi hjelper hverandre
Egenutvikling
Variert hverdag med gode kollegaer
Godt samarbeid i lederteamet
Minst to referanser må oppgis.

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.
Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen, kopi tas med ved et eventuelt intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

Søk på stillingen her.

 

Seterstøavegen 2B, 2150 Årnes, Norge

Kontaktinformasjon

Christina Hoem
Avdelingsleder
48261943
[email protected]

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune i Akershus

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Januar 15, 2023